ทนายณฐพฤกษ์.com

เปิดหน้าต่อไป

ทนายณฐพฤกษ์ ทนายความครือข่าย ขอนแก่น ยินดีที่ได้รู้จัก พร้อมให้คำปรึกษาและบริการครับ

ทนายณฐพฤกษ์.com
ทนายณฐพฤกษ์.com

  รับปรึกษาและรับว่าความทั่งประเทศ ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา
คดีหมิ่นประมาท คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกงทรัพย์ คดีเช็ค คดีลักทรัพย์ คดีทำร้ายร่างกาย คดีบุกรุก คดีพรากผู้เยาว์
คดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คดีจัดการมรดก เพิกถอนผู้จัดการมรดก คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อรถยนต์ คดีกู้ยืม
คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย คดีแชร์ คดีที่ดิน คดีขับไล่ให้ออกจากที่ดิน คดีผิดสัญญาต่าง คดีฟ้องหย่า คดีฟ้องชู้
รับรองบุตร เรียกค่าเลี้ยงดูบุตร แบ่งสินสมรส ขออำนาจปกครองบุตร ฯลฯ ตลอดทั้งและเขียนอุทธรณ์ เขียนฎีกา
ยื่นประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลย