ทนายณฐพฤกษ์.com

เปิดหน้าต่อไป

ติดต่อเรา

  จำเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลแล้วมีสิทธิดังนี้ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม ฉบับประชาชน)
1. แต่งตั้งทนายความเพื่อแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้นตลอดจนชั้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
2. ปรึกษาทนายความหรือผู้ที่จะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
3. ตรวจดูสำนวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา ของสารคัดสำเนาหรือขอสำเนาที่มีการรับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียม
4. ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐานคัดสำเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้นๆ
5. ตรวจหรือคัดสำเนาคำให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบคำให้การของตน ทั้งนี้หากมีทนายความทนายความ
ย่อมมีสิทธิเดียวกับจำเลยตามที่กล่าวมาแล้วด้วย
6. ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาล
7. คัดค้านองค์คณะผู้พิพากษา

ติดต่อเราทางอีเมล